מחירון הדברה 2023

 

                      תיקן אמריקאי  ניטור וטיפול בדירת 3-1 חדרים 450-300 ₪.                                                      

ניטור וטיפול בבית צמוד קרקע 100-200 מ”ר. כולל 3-5 בורות ביוב 450-600 ₪.

ניטור וטיפול בבניין משותף 4-6 קומות + 4-8 בורות ביוב ומקלט   400-600 ₪.

 

תיקן גרמני  ניטור וטיפול בדירה 450-600 ₪.

ניטור וטיפול במטבח בית צמוד קרקע 400-700 ₪.

 

נמלים  ניטור וטיפול בדירת 1-3 חדרים 300-400 ₪.

נמלת האש הקטנה  ניטור וטיפול בחצר עד חצי דונם 600-800 ₪.

צרעות  ניטור וטיפול בקן ללא בעיית גובה או גישה 300-600 ₪.

פרעושים קרציות  ניטור וטיפול בדירת 1-3 חדרים 450-650 ₪.

קרציונים (קרציות יונים)ניטור וטיפול בדירת 1-3 חדרים 400-600 ₪.

פשפש מיטה  ניטור וטיפול בחדר אחד 1500-2500 ₪.

 

מכרסמים (חולדות עכברים)  ניטור וטיפול בדירה, 2-3 ביקורים 600-800 ₪.

ניטור וטיפול בבית צמוד קרקע 2-3 ביקורים 800-1200 ₪.

ניטור וטיפול חד פעמי בבור ביוב 200-300 ₪.

 

לכידת נחש  600-800 ₪.

מחיר הדברה
מחירון הדברה